ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EURO

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa psychologiczna dla rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowo-ofertowy (wzór) (DOC, 142 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 143.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. (DOC, 142 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 103 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy). (DOC, 256 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa wsparcia rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze-szkolenia grupowe.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowo-ofertowy (wzór) (DOC, 146.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 144 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. (DOC, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy). (DOC, 230 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa terapeutyczna wspierająca rozwój i kompensująca opóźnienia dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowo-ofertowy (wzór) (DOC, 143 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 144 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. (DOC, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy). (DOC, 258 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa logopedyczna wspierająca rozwój i kompensująca opóźnienia dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowo-ofertowy (wzór) (DOC, 143 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 143.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. (DOC, 141 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy). (DOC, 259 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2024-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa psychologiczna wspierająca rozwój i kompensująca opóźnienia dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowo-ofertowy (wzór) (DOC, 143 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 144 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. (DOC, 142 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy). (DOC, 258.5 KiB)