ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EURO

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług wspierających dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków oraz rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza ofertowego. (DOC, 166.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOC, 143.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. (DOC, 166 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowanie postanowienia umowy (projekt umowy) dotyczące Zadań nr 1, 2, 3, 8. (DOC, 263 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowanie postanowienia umowy (projekt umowy) dotyczące Zadań nr 4, 5, 6, 7. (DOC, 236.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 197.9 KiB)