ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EURO

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2024-07-25 11:11:00
Tytuł zamówienia publicznego
Organizacja i przeprowadzenie wsparcia grupowego dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych w postaci wyjazdu edukacyjno - szkoleniowego.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wzór formularza cenowo - ofertowego (DOC, 153 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 144 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 151.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 104 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy). (PDF, 845.2 KiB)