ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej na terenie powiatu tureckiego w latach 2023 – 2027.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-29 10:56:59 przez Monika Sznycer

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej na terenie powiatu tureckiego w latach 2023 – 2027.
 
ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO
 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022., poz. 1526), art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.), art. 93 ust 2, art. 180 pkt 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 447 ze zm.), art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 25, art. 51 ust. 1 i 2, art. 51a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.), Uchwały Nr XLVI/303/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
 
ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej na terenie powiatu tureckiego w latach 2023 – 2027.
 
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Powiat Turecki zleci w formie powierzenia  realizację zadań publicznych z zakresu:
  1. wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  2. pomocy społecznej.
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony