ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EURO

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2018-07-10
Data rozstrzygnięcia
2018-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastepczą ich dzieci i osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz osób z ramienia PCPR - przetarg nieograniczony
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 571.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-06-06
Data rozstrzygnięcia
2018-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie 5 – dniowego wyjazdu szkoleniowego na terenie województwa wielkopolskiego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ich dzieci i osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz osób z ramienia PCPR zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją, w związku z realizacją projektu pt.: "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Unieważnienie postępowania (PDF, 612.9 KiB)