ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EURO

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – warsztaty z doradztwa zawodowego.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.5 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza ofertowego. (DOC, 145 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOC, 144 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. (DOC, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowanie postanowienia umowy (projekt umowy) (DOC, 231 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 621.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa psychologiczna dla rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowo-ofertowy (wzór) (DOC, 142 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 143.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. (DOC, 142 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 103 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy). (DOC, 256 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 615 KiB)
 • Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania (PDF, 661.4 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 697.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa wsparcia rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze-szkolenia grupowe.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowo-ofertowy (wzór) (DOC, 146.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 144 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. (DOC, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy). (DOC, 230 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 624.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty (PDF, 845 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 705.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa psychologiczna wspierająca rozwój i kompensująca opóźnienia dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowo-ofertowy (wzór) (DOC, 143 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 144 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. (DOC, 142 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy). (DOC, 258.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 447.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty (PDF, 786.4 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 702.4 KiB)