ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EURO

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług wspierających dla wychowanków przebywających w pieczy zastepczej, usamodzielnianych wychowanków oraz rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - wzór formularz cenowego (DOC, 147.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOC, 143.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. (DOC, 147.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 104 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowanie postanowienia umowy (projekt umowy) (DOC, 236.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 138.5 KiB)
 • Interaktywny Formularz Ofertowy (PDF, 155.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług wspierających dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków oraz rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza ofertowego. (DOC, 166.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOC, 143.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. (DOC, 166 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz Podwykonawców. (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowanie postanowienia umowy (projekt umowy) dotyczące Zadań nr 1, 2, 3, 8. (DOC, 263 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowanie postanowienia umowy (projekt umowy) dotyczące Zadań nr 4, 5, 6, 7. (DOC, 236.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 197.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 426.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 587.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 1 (PDF, 465.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2 (PDF, 463.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - zadania nr 3, 6 i 8 (PDF, 462.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - zadania nr 4, 5 i 7 (PDF, 457.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastepczą ich dzieci i osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz osób z ramienia PCPR - przetarg nieograniczony
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 7.3 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 90.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 75 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 490.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 73 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 85.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOC, 70 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOC, 70 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (DOC, 472.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 111 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ (PDF, 398.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 476.5 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 461.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 571.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 389.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie 5 – dniowego wyjazdu szkoleniowego na terenie województwa wielkopolskiego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ich dzieci i osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz osób z ramienia PCPR zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją, w związku z realizacją projektu pt.: "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 6.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 571.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 80 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 75 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 488 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 73 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 85.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (DOC, 472.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 528.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 612.9 KiB)